Exhibition

Old tickets

Praha - Zahájení provozu metra ... Dopravní podniky hlavního města Prahy (DPHMP)

Praha-Bubny - Výstava železničních modelů ... Základní organizace Svazarmu 552 (ZOS 552)
Praha-Bubny - Výstava železničních modelů (½) ... Základní organizace Svazarmu 552 (ZOS 552)